ÉRTESÍTÉS

Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő Testülete értesíti a lakosságot, hogy szociális tüzifa igénylehető A rendelkezésre álló szociális tüzifa mennyisége összesen: 37 m3.
1. az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást nyújthat háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifát biztosít annak a személynek, aki
a.) aktív korúak ellátására jogosult
b.) időskorúak járadékára jogosult
c.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
Adható azoknak, akik
d.) közgyógyellátásra jogosult
e.) 3 vagy annál több gyereket nevel
f.) ápolási díjra jogosult
g.) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas
h.) családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él
i.) települési támogatás keretében a lakhatással összefüggő rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül
2. Tűzifa támogatást ugyanazon a lakott ingatlanra csak 1 jogosultnak állapítható meg
3. Az Önkormányzat a tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
4. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a fent leírtak alapján az a személy:
- aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett
- azon ingatlan, amely tűzifával nem fűthető
- az üresen álló, nem lakott ingatlan
Mecsekpölöske Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 2019. november 26-i döntése alapján, ( 2022. évben is változatlanul hagyja döntését), a fenn felsoroltakon túl az sem kaphat:
Akinek
- gáz van bevezetve az ingatlanjára
-nyugdíja a legkisebb nyugdíj minimum 5 - szöröse amely (28.500.-) 142.500,- Ft, 65 életévét betöltött egyedül élő ezt meghaladja, nem jogosult
- az egy házszám alatt élők száma visszaosztott 1 főre eső jövedelme a nyugdíj minimum 3-szorosa, azaz 85.500.-Ft/fő meghaladja, nem jogosult
- akinek a családi házon kívül több családi ház is van a tulajdonában, vagy zártkerti ingatlannal, présházzal vagy nyaralóval rendelkezik, vagy a családi házon kívül egynél több gépjárművel rendelkezik, vagy a családi házon kívül egy családban, egy háztartásban élők valamelyike 5 Ha-nál több termőfölddel rendelkezik, illetve tulajdonában van, nem jogosult szociális tűzifára.
Képviselőtestület tudomása szerint 1 háztartásban, 1 fedél alatt együtt élők össz jövedelmét kell figyelembe venni, mindkét félnek jövedelemigazolást kell becsatolni a szociális tűzifa kérelméhez, a 2. pontban meghatározottak szerint kell eljárni. Jövedelemigazolás hiányában, hacsak az egyik fél nyújtja b, az igény elutasításra kerül.
Akinek a családtagja külföldön dolgozik, külföldi munkát vállalt, szintén jogosulatlan a szociális tűzifára.


Szociális tűzifára 2022. november 05.  napjáig igény nyújtható be!

                                                                                              Papp István sk.
                                                                                              polgármester

 

 

Kérelem elérhető: https://www.mecsekpoloske.hu/userfiles/filemanager/Szoci%C3%A1lis%20t%C3%BCzifa/Szoci%C3%A1lis%20t%C3%BCzifa%202022%20k%C3%A9relem.docx